מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתה יא, שיעורים 6,7 -ביטול היש, שיעורי חברה, אורות וכלים

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
ביחידה זו שני מערכים בנושא ביטול היש.
מערך 6:
| רעיון מרכזי
רק הכרה אמיתית שמעלותיי מאת ה', תוביל אותי לעשיית רצון ה' מתוך ביטול וביטחון.
| מטרות השיעור
להגדיר את משמעות המושג 'ביטול' שאינו מהווה סתירה להכרה במעלות, ולברר את ההשלכות מההכרה שהכוחות
והמעלות הן מתנת הבורא: בטחון, התבטלות אמיתית, רצון למלא את התפקיד.
להבחין בין הכרה במעלות לבין גאווה ובין ענווה שקרית ושפלות להתבטלות רצויה ונכונה
ליישם את תפיסת הביטול באירועים מחיי היום יום.
מערך 7
לנו יש יכולת לעשות כלי בלבד, לעשות מה שצריך. הצלחת פעולותינו באה ממעל - התוצאות? בידי ה'!
כאשר אנו בטלים אנו משוחררים מן הצורך להיות לחוצים ולדאוג באשר לתוצאות שכן הן בידי ה',
ומתוך ידיעה זו אנו פנויים לבצע את מטלותינו באופן הטוב ביותר. כך גם באשר להתמודדות עם
התוצאות, חוויית חוסר הצלחה לא תשבור אותנו אם נזכור שכך בחר הקב''ה עבורנו, ומתוך אמונה זו
נוכל לבדוק האם טעינו בדרך והיכן יש מקום לשיפור.


הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים