מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתה י, שיעור 12: קבלת החלטות – שיעור חברה – אורות וכלים

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
מטרות
להכיר בחשיבות קבלת החלטות באופן
מושכל .
> לעמוד על הזיקה שבין קבלת החלטות
ללקיחת אחריות
> לרכוש כלים לביצוע מיטבי של תהליכי
קבלת החלטות והתמודדות עם תוצאותיהן

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים