רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

כ’ חשון – לידתו של הרבי הרש”ב וסיפורים מילדותו

מערך לכ' חשון, יום הולדתו של הרבי הרש"ב

מקצוע: חומרי הוראה, חומרי למידה במעגל השנה, חשון, ימי חב"ד, ימי חב"ד אלול-חשון, מעגל השנה, מקצועות נוספים,
שכבת גיל: א',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

המערך עוסק בסיפור הולדתו של הרבי הרש”ב ובסיפורים מילדותו.

כולל משחקים, הפעלות, דף עבודה ונספחים

המערך עוסק בסיפור הולדתו של הרבי הרש"ב ובסיפורים מילדותו.

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק