מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כ' חשון – לידתו של הרבי הרש"ב וסיפורים מילדותו

מערך לכ' חשון, יום הולדתו של הרבי הרש"ב

המערך עוסק בסיפור הולדתו של הרבי הרש"ב ובסיפורים מילדותו.

כולל משחקים, הפעלות, דף עבודה ונספחים

המערך עוסק בסיפור הולדתו של הרבי הרש"ב ובסיפורים מילדותו.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים