מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לחיות עם הזמן: שינוי הרגלים – מתן תורה הזמן- יחידה איטראקטיבית

איגרות קודש כרך ב עמ לט, שולחן שבת פרשת במדבר עמ' 61

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

לחיות עם הזמן- חג השבועות

מבט לשיעור - לחיות עם הזמן- חג השבועות

יחידת הלימוד:  שיחה לחג השבועות 

נושא: אפשר לשנות

אגרות קודש כרך ב עמ' לט

שולחן שבת פרשת במדבר עמ' 61

קהל היעד:  כיתות ד-ו

רעיונות מרכזיים:

 

מדוע במעמד הנשגב של גילוי ה' בהר סיני- אמר ה' "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לכאורה ה' בורא העולם מבטא היבט עוצמתי ומרכזי יותר?!

הרבי מסביר  שאמנם בריאת העולם 'יש מאין ' היא פעולה עוצמתית אך למעשה העולם נברא באמצעות גילוי חיצוניות אורו של ה' – בדיבור וכמו הדיבור שבאדם- ללא כל מאמץ. לעומת  זאת ביציאת מצרים הוצרך ה' להתערב בבריאה ולשנות חוקים לשם כך עליו היה להתגלות בעצמו (לא על ידי מלאך) "נגלה עליהם מלך מלכי המלכים" – הכל האלוקי היה פנימי ועמוק יותר.

גם באדם – קל יחסית ללכת בדרך אליה חונכנו והורגלנו אך נדרשים כוחות פנימיים כדי לשנות הרגל שהושרש. פתיחת עשרת הדיברות בציון יציאת מצרים נותנת את הכח לכל יהודי לצאת מההרגלים השליליים ולעשות את רצון ה'.

 

הסתעפויות

  • הכח לשנות הרגלים, לצאת מהמיצרים האישיים.


מושגים מרכזיים:

מושגי תוכן:

יש מאין

יציאת מצרים

מגבלות הטבע

נס

נקודת זינוק - שינויים...

בסרטון  מתאר שניאור את הקושי שלו לשנות את ההתנהגות הרגילה שלו- לקום מהשולחן אחרי האוכל בלי להוריד מהשולחן.

  • שתפו אילו הרגלים יש לכם שהייתם רוצים לשנות?
  • עד כמה נראה לכם שניתן לשנות הרגלים?

מבדק - שינוי הרגלים

1. לפניכם ביטויים שונים, סווגו אותם לשתי קבוצות: ביטויים הקשורים לבריאת העולם צבעו בצבע צהוב, ביטויים הקשורים ליציאת מצריים צבעו בצבע ירוק:

יש מאין, נס מעל הטבע, דיבור, להתגבר על מגבלות, בלי מאמץ, אותות ומופתים, חוקים קבועים

2. במה מתבטא הכוח האלוקי שביציאת מצרים לעומת הכח האלוקי  שבבריאת העולם?

____________________________________________________________________________________________________________________

3. לפניכם משפטים שונים כתבו ליד כל אחד מהם איזה כח הוא מבטא כח של בריאת העולם ואיזה מבטא את הכח של יציאת מצרים.

א. אצלנו בכיתה יש כלל לא לקום באמצע השיעור. התרגלנו לשמור אותו 

ב. אני רגילה לישון מאוחר. אני חייבת להתחיל ללכת לישון מוקדם.

ג. אני מנסה להתרגל להתפלל מתוך הסידור- זה ממש קשה . הייתי רגילה להתפלל בעל פה… 

ד. תמיד כשאני חוזרת מבית הספר אני מכינה שיעורי בית.

4. למה הקב"ה פתח את עשרת הדיברות בציון "אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ולא 'אשר בראתי שמים וארץ"?

א. כי המטרה של יציאת מצרים היתה -מתן תורה

ב. כי עם ישראל לא ראה את יציאת מצרים

ג. כדי לתת כח לכל יהודי לשנות הרגלים שליליים

ד. כדי להזכיר ליהודים את הניסים שהיו ביציאת מצרים.

תשובון לחיות עם הזמן – שינוי הרגלים

פעילות -להשתנות...

תבו סיפור קצר/ קומיקס/ ציור המתאים לכותרת: "יציאת מצריים שלי"- 

 תארו הרגל שלילי שהצלחתם לשנות. 

מה בשיחה של הרבי נתן לכם את הכח  לשנות?

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים