מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לחיות עם הזמן – מתן תורה- מציאות חדשה – יחידה אינטראקטיבית

ליקוטי שיחות כרך ל'ג עמ 26 שולחן שבת פרשת במדבר עמ' 57

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

לחיות עם הזמן- חג השבועות

מבט לשיעור - לחיות עם הזמן- חג השבועות

יחידת הלימוד:  שיחה לחג השבועות 

נושא: מציאות חדשה

ליקוטי שיחות כרך ל'ג עמ 26

שולחן שבת פרשת במדבר עמ' 57

קהל היעד:  כיתות ד-ו

רעיונות מרכזיים:

כיצד ייתכן לומר שה' כפה על בני ישראל הר כגיגית אם בתורה כתוב שבני ישראל אמרו: "נעשה ונשמע"?!

הרבי מסביר שקודם מתן תורה אין בני ישראל יכולים לקבל עליהם את המצוות כיוון שהתורה עדיין לא ניתנה לעולם. ואי אפשר לקבל דבר שלא נולד!

אם כן על מה אמרו בני ישראל 'נעשה ונשמע'- רק על המצוות שהצטוו לפני מתן תורה: שבע מצוות בני נח, , המצוות שנצטוו במרה והציוויים שציווה ה' כהכנה למתן תורה וכד'. 

מה קרה במתן תורה?

בני ישראל עברו תהליך של גיור שבמהלכו הגר צריך לקבל עליו מצוות. מעמד הגיור היה במעמד הר סיני,  ואז הם הפכו למציאות חדשה. וקיבלו כוחות נעלים של חיבור לה' באמצעות המצוות.

 

הסתעפויות

  • אין אפשרות במצב מסוים להתחייב/ לצפות  מציאות חדשה. בפרט אם מדובר על משהו שמעולם לא חווינו.
  • להתמקד ולהשתדל בעבודה בפעולה שבה האדם  שרוי כעת כהכנה למצב חדש 


מושגים מרכזיים:

מושגי תוכן:

קבלת מצוות

גר/ גיור

מצוות שקודם מתן תורה, שבע מצוות בני נח 

נקודת זינוק - מציאות חדשה...

בסרטון שלומקה אומר לשניאור שהוא לא יכול לדעת מה יקרה במקום החדש.

האם גם לכם קורים דברים חדשים- מעבר דירה/ מעבר למקום מגורים חדש/ מגיפת הקורונה….

קראו את דו השיח שבין הילדים וענו על השאלה שבעקבותיו.

שימי: אם הייתם אומרים לי לפני כמה חודשים כל העולם פתאום ישתנה- לא הייתי מאמין שזה יכול לקרות

דוד: נכון, אני גם לא הייתי מאמין שאצליח להיות חבר כל כך קרוב של אח שלי שאני תמיד רב איתו…זה היה ממש מפתיע.

שימי: גם אני ראיתי בזמן החדש הזה הרבה דברים חדשים על עצמי ועל אחרים (דברים טובים ופחות…) שלא הייתי חושב שהם יהיו…

אלו דברים מפתיעים גיליתם על עצמכם או על האנשים שסביבכם בתקופת הקורונה?

מבדק - מציאות חדשה

1. על מה אמרו בנ"י 'נעשה ונשמע'?

א. על המצוות שעתידים לקבל במתן תורה.

ב. על המצוות שנצטוו קודם מתן תורה.

ג. על עשרת הדברות.

ד. על מצוות דרבנן.

2. מה הדבר העיקרי שקרה לבני ישראל בעת  מתן תורה?

א. בני ישראל קיבלו אפשרות לקיים מצוות בדרגה נעלית יותר מהמצוות שקיימו לפני מתן תורה.

ב. בני ישראל נבהלו מהקולות והברקים והאש מתלקחת.

ג. בני ישראל התייצבו באחדות  תחת הר סיני.

ד.בני ישראל התרגשו  מהתגלות ה' בהר סיני.

3. מה ההבדל בין בני ישראל לפני מתן תורה ואחריה

א. אחרי מתן תורה בני ישראל היו מציאות חדשה לגמרי -כמו תינוקות שנולדו.

ב. אחרי מתן תורה בני ישראל המשיכו לקיים את המצוות בהתלהבות גדולה יותר.

ג. לפני מתן תורה בני ישראל קיימו את המצוות כמו אחרי מתן תורה.

ד. לפני מתן תורה בני ישראל עדיין לא שמעו את ה' ובמתן תורה ה' התגלה להם.

תשובון לחיות עם הזמן – שבועות מציאות חדשה

פעילות -ראיון

כתבו ראיון עם אליצפן, ילד שחי בתקופת מתן תורה, שיתאר את התגובה של עם ישראל לדברי משה שהם עתידים לקבל את התורה. תשאלו אותו גם מה היה חדש/ מפתיע/ מרגש/ מעניין בקיום המצוות אחרי  מתן תורה.

נסו להיכנס לדמותו של אליצפן ולענות על השאלות.

קישורים