מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לחיות עם הזמן: מכבדים גם אם לא מסכימים

מקצוע: חודש אייר,
שכבת גיל: א', ב', ג', גני ילדים, ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

סרטון

פעילות

 

 

 

גם אם לא מסכימים מכבדים!

התאמנו להביע את דעתכם בכבוד גם אם אינכם מסכימים. הציגו כיצד אתם מעירים בחוסר כבוד כמו שהעיר שניאור לשלומקה ואחר כך הציגו כיצד אצם מצליחים להעיר או לומר דעה שונה בכבוד. הסריטו את עצמכם.

 

 

קישורים