רשת חינוך חבד מעלין בקודש

לחשוב חב”ד -רציונל לימודי קודש

מקצוע: אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר המהר"ש, אדמו"ר הצמח צדק, אדמו"ר הריי"צ, אדמו"ר הרש"ב, אחרי מות קדושים, איסור גנבה וגזלה, איסור הונאה, אמור, ארגז כלים, ב' אייר- אדמו"ר מהר"ש, ב' ניסן -אדמו"ר הרש"ב, בהעלותך, בהר בחוקותי, ביאורי תפילה, ביאורי תפילה, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בית הבחירה, ג' תמוז -הרבי, גאולה, גאולה ומשיח, גמרא, ה טבת - דידן נצח, הבעל שם טוב, הלכה, הלכה בשמחה כיתה ב', הלכה טו בשבט- מצוות התלויות בארץ, הלכה ימי הספירה ושבועות, הלכה פורים, הלכה פסח, הלכה תעניות, הלכות אלול-תשרי, הלכות ביקור חולים, הלכות יום טוב, הלכות ראש חודש וקידוש לבנה, המגיד ממעזריטש, הנהגות, הרבי נשיא דורנו, השבת אבידה, השגחה פרטית, התקשרות, ו תשרי - הרבנית חנה, ואהבת לרעך כמוך, ויקהל פקודי, ח"י אלול - אדמו"ר הזקן והבעש"ט, חומרי הוראה ראשי, חומש במדבר, חומש בראשית, חומש דברים, חומש ויקרא, חומש שמות, חנוכה, חסידות, חסידות - חומרי הוראה בהתאם לתוכנית הלימודים, חסידות - ימי חב"ד במעגל השנה, ט' כסלו - אדמו"ר האמצעי, ט"ו אלול - ייסוד תומכי תמימים, י' כסלו - אדמו"ר האמצעי, י' שבט - הרבי, אדמו"ר הריי"צ, י"א ניסן -הרבי, י"ב תמוז -אדמו"ר הריי"צ, י"ג ניסן - הצמח צדק, י"ג תשרי - אדמו"ר מהר"ש, י"ד כסלו - הרבי, י"ט כסלו - אדמו"ר הזקן, כ חשוון - אדמו"ר הרש"ב, כ' אב - רבי לוי יצחק, כ"ב שבט -הרבנית חי' מושקא, כ"ד טבת - אדמ"ור הזקן, כ"ה אדר - הרבנית חי' מושקא, כ"ח טבת - הרבנית חנה, כ"ט אלול - הצמח צדק, כיבוד הורים ומורים, כיתה א': דרכי החסידות - סיפורי חסידים, כיתה ב': תולדות החסידות א', כיתה ג': תולדות החסידות ב', כיתות ה-ו: חיים תניא 1, כיתות ז-ח: חיים תניא 2, כשרות, כתה ד': מושגים בחסידות, לימודי קודש, לשון הרע ורכילות, מהות היהודי ומעלתו, מידות טובות, מעגל השנה, מצוות צדקה והלוואה, משנה, משפחה כהלכה כיתה ג', נביא, ניצבים -וילך, סעודה וברכות, פרקי אבות, פרשת ויקרא, פרשת כי תבוא, פרשת צו, פרשת שבוע, פרשת שמיני, פרשת תזריע, צבאות ה', קרח, ר"ח כסלו - הרבי, שבת, שמחה ובטחון, תורה, תניא, תניא, תפילה,
שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט'-י"ב,
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון
מה הייחודיות של לימודי קודש בחב"ד?
מה הקשר בין 'ראשית חכמה' ללימודי קודש?
ומה הסדר הנכון אמונה והבנה או הבנה ואמונה?

הורדת קבצים

דיווח על תקלה ביחידה זו

קישורים

שינוי גודל גופנים