מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לימוד אותיות

חזרה על הניקוד

שכבת גיל: א', גני ילדים,
מקור הקובץ: חומרים מהשטח לאהלה מעטוף

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים