מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לימוד חווייתי; בני ובינה נלחמים בקורונה

קטעים מאגה"ק (פי"א, "להשכילך בינה), וממאמר "ביום עשתי עשר" (תשל"א)

מקצוע: חסידות, פסח, תניא,
שכבת גיל: א', ב', ג', גני ילדים, ד', ה', ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח לוי וילהלם
לימוד חווייתי בצורת מבצע עם משימות ביתיות וחומר לימודי (מומלץ ללמוד כחברותא). מיועד לכיתות יסודי

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים