מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לכו ונלכה לקראת השמיטה – תמוז תשפ"א

יחידות הוראה לקראת שנת השמיטה

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

שלוש יחידות הוראה שמומלצות ללימוד כהכנה לשנת השמיטה:
1. מבוא לשמיטה
2. ההכנות לשמיטה
3. שמיטת כספים

————

החומרים המצורפים:
– מצגת לימודית בעריכת מכון זרעים, בשיתוף אגף לימודי קודש.
– דפי עבודה לתלמידים בהתאמה למצגת.
– כרטיס (מגנט) תקציר הלכתי לבית.

 

– תוספת מהשטח: מצגת מלווה ליחידות ההוראה בעריכת תלמידת המכללה ברוריה פרסיה, בעיצוב הרשת.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים