מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לקראת שמיטה – תוצרי למידה

שכבת גיל:
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הנחיות ליצירת תוצרי למידה ראשונים בנושא השמיטה,

בהתאמה ליחידות ההוראה הנלמדות כהכנה לשמיטה.

 

תוצרי התלמידים הם:

– סקר: עד כמה אנשים מוכנים לשמיטה. מצורף: קובץ מפעיל לתלמיד, מצגת הנחיות ודיון לכיתה.

– סטיקר: מצורפת מצגת הנחיות ליצירת סטיקר, מומלץ לשלב זאת במסגרת שיעורי עברית + מחוון לסטיקר, וכותרת לקיר, עליו יתלו הסטיקרים של כל התלמידים. ניתן גם לערוך תחרות לבחירת הסטיקר המוצלח.

הורדת קבצים

סקר שמיטה - דף לתלמיד
סקר - מצגת הנחיות ודיון
מצגת הנחיות ליצירת סטיקר
מחוון לבדיקת הסטיקר
כותרת 'היכונו לשנת השבע'
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים