מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חנוכה: לראות את האור, להפיץ אור – מצגת לכיתה ה'

המצגת עוסקת בערך של חנוכה, בהתאמה לתכנית הלימודים של כיתה ה'.
מתאימה כהקדמה למצגת העוסקת בהלכות חנוכה, מצ"ב קישור למצגת סיכום ההלכות.

הורדת קבצים

מצגת לכיתה ה' חנוכה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים