מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מאירים את השבת- שבת מברכים חודש שבט

כרטיס לחלוקה לתלמידים לפני שבת מברכים חודש שבט

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטע לימוד קצר על תאריך חסידי שיהיה בחודש, ברכת החודש, והימים בהם יהיה ר"ח כולל מקום לדווח למורה כמה תהילים נאמרו בשבת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים