מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מבחן המפקיד מ עמוד ב

לאחר לימוד הגמרא עם המצגת

שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח שמואל רוז
מבחן מבוסס על לימוד הסוגיא עם הגמרא והמצגת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים