מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חוברת מבחן ומיפוי- שואלין ודורשין בהלכות החג- אלול תשרי- ראש השנה חל בשבת

לקראת חגי תשרי קיים מיזם שבמסגרתו התלמידים לומדים את ההלכות המעשיות מתוך חוברת מתומצתת, ובסופו נבחנים על התכנים.

מצורפת חוברת אלול תשרי המכילה לוח מעשי לכל חג, מותאם לשנה זו.

מצו"ב גם מבחן ומיפוי לסיכום הנלמד, תעודה למצטיינים.

להלן גם הצעות למשחקים לתרגול ההלכות.

 

חוברת לימוד הלכות הנצרכות לחגים והצעות לפעילויות מסכמות.
מצו"ב גם פעילויות אסינכרוניות לחוברת ההלכות.
בסיום הלימוד יש מבחן ותעודת הערכה למצטיינים.
למורות יש מיפוי להערכת ההישגים.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים