מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מבחן לדוגמא בהלכות פורים

מתאים לכיתות ה'-ח'

שכבת גיל: ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
מבחן בהלכות פורים )משנה והלכה(

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים