מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מבצעים – שבועות לכיתות ג'-ו'

מקצוע: חודש סיון,
שכבת גיל: ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים