רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

מבצע חנוכה בגני ילדים בהפעלת תלמידות ביה”ס

מקצוע: חומרי הוראה גני ילדים, חומרי למידה במעגל השנה, חשון-כסלו-גנים, כסלו, מבצעי הרבי, נושאים שונים, פעילות לא פורמאלית, פעילות מבצעים,
שכבת גיל: גני ילדים, ז', ח', ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הצעת פעילות מבצעים בגנים לחנוכה, בהפעלת תלמידות ביה”ס.

מטרות:
ילדי הגן ימנו את הניסים שאירעו בחג החנוכה.
ילדי הגן ימצאו את הקשר בין האמונה בה’ לבין הניסים.
ילדי הגן יכירו את מצוות הדלקת החנוכיה ויתארו את הסיבות להדלקתה.

 

מצורף – תסריט להצגה, הקלטה, וחוברת צביעה

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק