מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מבצע חנוכה בגני ילדים בהפעלת תלמידות ביה"ס

הצעת פעילות מבצעים בגנים לחנוכה, בהפעלת תלמידות ביה"ס.

מטרות:
ילדי הגן ימנו את הניסים שאירעו בחג החנוכה.
ילדי הגן ימצאו את הקשר בין האמונה בה' לבין הניסים.
ילדי הגן יכירו את מצוות הדלקת החנוכיה ויתארו את הסיבות להדלקתה.

 

מצורף – תסריט להצגה, הקלטה, וחוברת צביעה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים