מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מדעים הפקת הדשן מסלע הפוספט

הפקת הדשן מסלע הפוספט

מקצוע: מדעים,
שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח דסי ציטרינבוים
השעור מפנה לעבודה מהספר. מי שיש לה ספר בעימוד שונה - למצוא את העמודים לפי מה שלמדנו בשעור

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים