מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מדריך למורה – אלו מציאות

תכנית למודים בגמרא "למדן כפשוטו" - כיתה ד'

שכבת גיל: ד',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
מדריך למורה בו מפורטים הסוגיות הנלמדות בפרק "אלו מציאות", מטרות למודיות בנושאי: יסודות התורה שבעל פה, שפה וקריאה, מבנה, פרשנות והיסק, ערכים ורלוונטיות. וכן טבלאות, עזרים ורעיונות לשיעורי הגמרא.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים