מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מדריך למורה פרק המפקיד

תכנית "למדן כפשוטו"

שכבת גיל:
מקור הקובץ: אגפי הרשת

תכנית לימודים לפרק המפקיד, לכיתה ו'

טבלת סוגיות,

רשימות ביאורי המילים, מילות מפתח, דמויות לפי סדר הדורות

מערכי שיעורים לסוגיות

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים