מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מידות טובות – התגברות על מידת הכעס

התגברות על מידת הכעס

שכבת גיל: א', ב',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מנחם שחר
שיעור על מידת הכעס

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים