מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מידע להתוועדות ט' – י' כסלו

בט' בכסלו נציין את יום הולדתו ויום הסתלקותו של אדמו"ר האמצעי, רבי דובער.

בי' בכסלו נציין את חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי, שנה לפני הסתלקותו.

נערוך התוועדות חסידית לכבוד הימים הבהירים ט' – י' בכסלו,

מצורף מידע להתוועדות, הכולל:

סיפור על אדמו"ר האמצעי, לימוד מתורתו – רעיון מעובד לילדים, ופתגם שאמר בתוספת הסבר

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים