מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מיון חיות טהורות ושאינן טהורות-פרשת שמיני

מיון חיות טהורות וטמאות

לגזור את החיות ולהדביק במקום המתאים

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים