מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מי חייב בהדלקת נרות שבת? – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

ערכה 3
- מומלץ לפתח את הרעיון שמטרת הנרות להאיר את הבית וליצור אווירה של שלום וכן לכבד את השבת ולכן בכך חייבים כל בני הבית. האישה אכן מחויבת להדליק כי היא עקרת הבית, אך גם הגרים חייבים בכך באופן עקרוני. ולכן גם במקרה שהאשה מדליקה על הבעל לסייע.
- המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי ביחידה:
ש- שאלה הלכתית בסרטון- מומלץ להפסיק לפני מתן התשובה.

ל- למעשה- הערך של הכבוד קבלת השבת באמצעות הדלקת הנרות

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים