מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מי רוצה להיות מיליונר? בדיקת חמץ – כיתות ד-ו

ספר הלכות והליכות, חלק א' , מעגל השנה, פרק יט, סעיפים: ב-כא, כג- כה, כז, כח יט, והליכות ומנהגים. פרק כה, סעיפים: א-ג

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח

 

 

שימו לב בשנה שבה חל פסח סביום אחר, לשנות את השאלות האחרונות. ניתן לערוך את המצגת.

הורדת קבצים

משחק בדיקת חמץ
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים