מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מלאכות האסורות מדאוריתא ומדרבנן- מדריך למורה לחוברות שמיטה

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים