מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מסכמים שנה של גאולה – תשפ"א

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

מדריך לגננת:

סרטון למפי להורים

לוגו הנושא השנתי

הורדת קבצים

מסכמים שנה של גאולה - מצגת הסבר
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים