מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מסכת בבא מציעא סיכום משנות ב:א-ה- כתה ז

מקצוע: משנה,
שכבת גיל: ז', ח',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח

הורדת קבצים

ב, ב
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים