מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מסע בעקבות הרבנית- חי' מושקא- כיתות ז'-ח'

כולל פעילות מקדימה

תכנית כ"ב שבט
חטיבת חב״ד

מתחברות:
פעילות מקדימה: בימים הסמוכים לכב שבט, שלטים מקדימים )נספח 1 ,)
בכל שלט תמונה ממקום שונה בעולם, ומתחת כיתוב: "הצטרפי למסע בעקבות הרבנית".

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים