מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מערך שיעור על הרבי לכיתות א'-ד'

שיעור לי' שבט

מטרות:
< התלמידים ישמעו על הקשר המופלא ששרר בין הרבי נשיא דורנו לחותנו, הרבי הקודם.
< התלמידים יקישו מקשר זה למידת ההתקשרות שצריכה להיות אצל כל אחד מאיתנו לרבי

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים