רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

מערך שיעור על י’ שבט לכיתות א’-ד’

שיעור לי' שבט

מקצוע: ג תמוז, חומרי הוראה, חסידות בחינוך חברתי, ימי חב"ד, ימי חב"ד טבת-אדר, ימי חב"ד ניסן-אב, נושאים שונים, פעילות מבצעים, תכנית חברתית חסידית - כישורי חיים,
שכבת גיל: א', ב', ג', ד',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
מטרות:
< התלמידים ישמעו על הקשר המופלא ששרר בין הרבי נשיא דורנו לחותנו, הרבי הקודם.
< התלמידים יקישו מקשר זה למידת ההתקשרות שצריכה להיות אצל כל אחד מאיתנו לרבי

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק