מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצגות לפרשת ויגש

שכבת גיל: ב',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , בסי פורסט (קפלון)

מותאם לספר "בראשית דרכנו"

מצגות לפרשת ויגש בהתאם לספר בראשית דרכנו

הורדת קבצים

ויגש 1
ויגש 1
ויגש 2
ויגש 3
ויגש 4
ויגש 3
ויגש 4
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים