מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצגות לפרשת ויחי

שכבת גיל: ב',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , בסי פורסט (קפלון)
מצגות בהתאם לספר בראשית דרכנו

קישורים