מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצגות לפרשת מקץ 1

שכבת גיל: ב',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , בסי פורסט (קפלון)
5 מצגות בפרשת מקץ בהתאם לחוברת בראשית דרכנו.

הורדת קבצים

מקץ 1
מקץ 2
מקץ 3
מקץ משחק זכרון
מקץ משחק זכרון
מקץ 4
מקץ 4
מקץ 4
מקץ 5
מקץ 5
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים