מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצגות לפרשת שמות

שכבת גיל: ג',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , בסי קפלון (פורסט)
מצגות לפרשת שמות בהתאם לספר זורע וקוצר

הורדת קבצים

שמות 1
שמות 2
שמות 4
שמות 3
שמות 2
שמות 1
שמות 4
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים