מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצגת בנושא: דיני ומנהגי חודש ניסן

דיני ומנהגי חודש ניסן פרק פ"ג עמ' 110

שכבת גיל: ד',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח

הורדת קבצים

מצגת חודש ניסן
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים