רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

מצגת בנושא: דיני משיב הרוח

דיני משיב הרוח / סימן י"ט / עמוד 326

מקצוע: בין אדם למקום, הלכה, הלכות אלול-תשרי, חומרי הוראה, חומרי הוראה ראשי, חומרי למידה במעגל השנה, לימודי קודש, מעגל השנה, תפילה,
שכבת גיל: ז', ח', ט'-י"ב,
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק