מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצגת הסבר בהלכה- הקידוש והסעודה / מצגת מפורטת

הקידוש והסעודה

שכבת גיל: ו', ז', ח',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח

מצגת מפעילה על דיני קידוש וסעודות

הקידוש- הלכות שבת פרק חמישי (סימן ע"ז), עמוד 154, סעיפים א-כג.
הסעודה- הלכות שבת פרק חמישי (סימן ע"ז), עמוד 154, סעיפים כד-ל.

הורדת קבצים

מצגת- הקידוש והסעודה
מצגת- הקידוש והסעודה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים