מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצגת והפעלה לסיכום דיני חנוכה

מצגת לכיתות ד' – ו',

סיכום דיני חנוכה, הפעלה בקבוצות, ומילוי דף סיכום.

מצ"ב מצגת למורה ומצגת לתלמיד, וכן נספחים לפעילות ודף סיכום.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים