מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצגת 6: ארבעת המינים/ משפחה כהלכה – כיתה ג

מצגת המפעילה את התלמידים ומתייחסת לנושאים הבאים:
* המקור לארבעת המינים בפסוק מהתורה עפ"י שמם המקראי.* אחדות עם ישראל – ארבעת המינים מייצגים את הסוגים השונים בעם ישראל. *השלבים המעשיים לקיומה של המצווה החל מאיגוד הלולב, נטילת הלולב וכלה באמירת ההושענות. * משמעות נענועם של המינים לכל הכיוונים מבטאת את התפיסה שהקב"ה שולט בעולם. * משמעותו של יום הושענא רבה עפ"י שמו.
מצגת ללמידה עצמית

הורדת קבצים

מדריך למורה
מצגת ארבעת המינים
X

תקלות והארות ליחידה זו:

מערך

קישורים

מצגת ללימוד עצמי, מצורף לספר הלימוד "משפחה כהלכה", ספרון 1 – אלול תשרי, יחידה 4 – חג הסוכות.

מטרות המצגת:

  • התלמיד יאתר את ארבעת המינים בפסוק מהתורה עפ"י שמם המקראי.
  • התלמיד יבחין בהבדלים בטעמם ובריחם של ארבעת המינים כמייצגים את הסוגים השונים בעם ישראל.
  • התלמיד יפנים את ערך האחדות העולה מאיגודם יחד של ארבעת המינים.
  • התלמיד יכיר את השלבים המעשיים לקיומה של המצווה החל מאיגוד הלולב, נטילת הלולב וכלה באמירת ההושענות.
  • התלמיד יבין שמשמעות נענועם של המינים לכל הכיוונים מבטאת את התפיסה שהקב"ה שולט בעולם.
  • התלמיד יבין את משמעותו של יום הושענא רבה עפ"י שמו.

מושגים ברמת הקניה:  ארבעת המינים, אתרוג, לולב, הדס, ערבה, נטילת לולב, הושענא, הושענא רבה.

נושאי  השקופיות:

1: שקופית פתיחה

2-3: מקור המצוה מהתורה.

4-7:  ארבעת המינים ודיני כשרותם.

8-18: הבדלי המינים בטעם וריח כמייצגים את סוגי האנשים בעם ישראל.

31–19: משחק סיכום לדיני ארבעת המינים.

32-36: ערך האחדות הנלמד ממצות ארבעת המינים.

37-39: פתיחה לנושא הקיום המעשי של מצוות ארבעת המינים.

39-41: איגוד הלולב.

56–43: דיני נטילת לולב.

57-64: סדר הושענות, והושענא רבה.

65: שקופית סיום.

 

הנחיות למורה לנתינת המצגת כעבודה עצמית:

המצגת נבנתה על מנת להינתן כלימוד עצמי לתלמיד בבית במהלך החופשה. המצגת מחולקת לכמה חלקים (עיינו בחלוקת השקופיות), בסיומו של כל חלק יש משחק סיכום הנותן לתלמיד משוב על תשובותיו.

מומלץ מאד שהמורה יצפה במצגת לפני שהוא נותן אותה לתלמידים.

 

הנחיות שעל המורה לומר לתלמידים:

יש לקרוא את שקופיות התוכן בעיון ולעבוד לפי ההוראות המובאות במצגת, כיון שבסיומו של כל נושא ישנו משחק המסכם את הידע שנלמד בשקופיות שקדמו לו.

מומלץ להעביר את השקופיות בלחיצת עכבר, ולא ע"י המקש במקלדת כי אז חלק מהקישורים לא יעבדו.

באחת השקופיות ישנו קישור לקובץ וורד, יש להגישו לאחר החופשה (לשיקול המורה האם להדפיס או לשמור את הקובץ על המחשב).