רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

מצגת מלווה לכינוס ארצי- י’ שבט

מצגת מלווה לכינוס י' שבט.

מקצוע: 12 הפסוקים, חסידות בחינוך חברתי, ימי חב"ד, ימי חב"ד טבת-אדר, מבצעי הרבי, נושאים שונים, סיפורים חסידיים,
שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
משדר מיוחד של תלמידים ותלמידות רשת אהלי יוסף יצחק

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק