מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצגת על בית מקדש מלכים/ מלכים ה'-ז'

יחודו, מעלתו, תפקידו ובנייתו

שכבת גיל: ז',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
מצגת על יחודו, מעלתו, תפקידו ובנייתו של בית המקדש בקשר למלכים פרקים ה'-ז'

הורדת קבצים

מצגת ביהמק
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים