מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצגת על דיני מוקצה בשבת

מצגת מסבירה את דיני המוקצה בשבת

שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח

הורדת קבצים

מצגת על הלכות מוקצה בשבת
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים