רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

מצגת פסח לכיתה ו’ על יציאת מצרים

מצגת לכיתה ו' המסבירה על יציאת מצרים

מקצוע: הלכה, הלכה פסח, הנהגות, חומרי הוראה, חומרי הוראה ראשי, חומרי למידה במעגל השנה, חומרי-הוראה, כשרות, לימודי קודש, מעגל השנה, ניסן, סעודה וברכות,
שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
מצגת על יציאת מצרים מתאים לשיעור לפני פסח

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק