מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצגת פסח לכיתה ו' על יציאת מצרים

מצגת לכיתה ו' המסבירה על יציאת מצרים

שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
מצגת על יציאת מצרים מתאים לשיעור לפני פסח

הורדת קבצים

מצגת לכיתה ו'-יציאת מצרים
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים