מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצפים לגאולה

70 שנים שמאירות (נושא שנתי תש"פ)

יחידת תוכן לחודש טבת, בנושא: מצפים לגאולה

כהכנה לי' שבט (י' בטבת – י' בשבט).

 

מטרות:
• הילדים ייחשפו לנושא הגאולה ולפרטיו בהתאם לגיל הרך.
• הילדים יכירו את חשיבות הציפייה והבקשה לגאולה.
• הילדים ייחשפו לכוחם הרב ולכוחו של כל יהודי בהבאת הגאולה.

מה שלמדתי מהרבי?
• לחיות כל העת בציפייה לגאולה.
• הכוח של כל אחד להביא את הגאולה לעולם.
• העיסוק הרב של הרבי בנושא "מיום הולכי לחיידר…"

מה יהיה בגן?
• לימוד נושא יְמות המשיח בהתאמה לגיל הרך ולאוכלוסיות השונות.
• הציפייה לגאולה – כיצד אני יכול לקרב את הגאולה.

 

 

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים