רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

מצפים לגאולה

מקצוע: ג תמוז, גאולה ומשיח, חומרי הוראה גני ילדים, חומרי למידה במעגל השנה, טבת, טבת-שבט, ימי חב"ד ניסן-אב, נושאים שונים,
שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

70 שנים שמאירות (נושא שנתי תש”פ)

יחידת תוכן לחודש טבת, בנושא: מצפים לגאולה

כהכנה לי’ שבט (י’ בטבת – י’ בשבט).

 

מטרות:
• הילדים ייחשפו לנושא הגאולה ולפרטיו בהתאם לגיל הרך.
• הילדים יכירו את חשיבות הציפייה והבקשה לגאולה.
• הילדים ייחשפו לכוחם הרב ולכוחו של כל יהודי בהבאת הגאולה.

מה שלמדתי מהרבי?
• לחיות כל העת בציפייה לגאולה.
• הכוח של כל אחד להביא את הגאולה לעולם.
• העיסוק הרב של הרבי בנושא “מיום הולכי לחיידר…”

מה יהיה בגן?
• לימוד נושא יְמות המשיח בהתאמה לגיל הרך ולאוכלוסיות השונות.
• הציפייה לגאולה – כיצד אני יכול לקרב את הגאולה.

 

 

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק