מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מרד אבשלום

שכבת גיל: ז',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , שולמית קדוש

פרויקט דידקטי שבו שתי יחידות לימוד בנושא מרד אבשלום הכוללות מדריך למורה ולתלמיד.   הפרויקט מציג את הערך של התמודדות במצבים קשים.

תורתנו היא 'תורת חיים'. כלומר, התורה והנביאים מלמדים אותנו הוראה בחיי היום יום. ולמעשה, מטרת הסיפורים והמאורעות המופיעים בנביא נכתבו על מנת שנלמד מהם, נפיק מסר ובעיקר, הוראה יישומית לחיים. בנוסף, בפרויקט זה מתבטא עיקרון נוסף, והוא שספרי הנביאים אינם ספרי היסטוריה. אמנם בנביא מתוארים מאורעות שנראים במבט ראשון גשמיים ולוגיים בלבד, אך האמת היא שמאחורי כל מאורע מסתתרת יד ה' שמכוונת את כל המהלכים. על כן, יש להבחין בגורמים הפנימיים והרוחניים שמנחים כל עניין, לראות את יד ה' בכל מקרה, ולשים דגש על כך.

לפיכך, בחרתי להתמקד בתגובתו של דוד למצבים קשים, כפי שהיא באה לידי ביטוי בנושא מרד אבשלום, מאורע קשה מבחינה ערכית ומוסרית לכל הדעות.

במהלך לימוד החומר, סיווגתי את תגובתו של דוד לפעולות המסמלות ביטול ואמונה בה' מחד, ולפעולות המסמלות השתדלות ועשיית כלי בדרך הטבע מאידך. נוכחתי לראות לאורך כל ההתרחשויות כי דוד אינו נוקט בדרך חד צדדית. בכל תגובה שלו הוא משלב בין שני הדרכים, אמונה וביטחון מול שכל והיגיון. שילוב זה מהווה סמל ודוגמא לכל יהודי כיצד עליו להגיב במצבים שונים אליהם הוא נקלע בחיים.

בפרויקט זה נעשה ניסיון לגרום לתלמידות להפנים וליישם איחוד ייחודי זה בין שני הקצוות. שילוב הנדרש מיהודים שנתן ה' בכוחם לשאת את ההפכים. שילוב הנובע מההכרה שישנם שני רבדים במציאות, הגלוי- בו נראה כי כל המהלכים מתוכננים ומבוצעים מתוך בחירה אנושית, והנסתר- בו הנהגת ה' היא זו שמכוונת ומובילה את כל ההתרחשויות.

העבודה מתבססת על פרקי הנביא ופרשניו, וכן על ספרי מדריך למורה העוסקים בנושא זה.

 

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים