מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משחוק בהלכה

מקצוע: לימודי קודש,
שכבת גיל: א', ב', ג', גני ילדים, ד', ה', ו', ז', ח', ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הורדת קבצים

מצגת משחוק בהלכה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים