מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משנה שבת צילום המשניות

צילום המשניות

מקצוע: משנה,
שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מנחם גלרנטר
סריקת המשניות

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים