מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משפחה כהלכה, כשרות: איסור אכילת בשר וחלב – הפרדת כלים

שכבת גיל: ג',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

סרטון עזר ללימוד הלכות כשרות

בהתאם לתוכנית הלימודים ולספרון משפחה כהלכה כשרות

סרטון מס' 4, ליחידה 3 חלק ב': איסור אכילת בשר וחלב – הפרדת כלים

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים