מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משפחה כהלכה, כשרות: איסור אכילת דם

שכבת גיל: ג',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

סרטון עזר ללימוד הלכות כשרות

בהתאם לתוכנית הלימודים ולספרון משפחה כהלכה כשרות

סרטון מס' 2, ליחידה 2 חלק א': איסור אכילת דם

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים